Akima has left the building
Akima har flyttat hem till Nikolas Öhman som kommer från Katthemmet. Tyvärr har Måns som flyttade tillsammans med Nikolas gått bort, han var en gammal katt.Marilyn har flyttat till Mario


 Marilyn har flyttat och bor nu med sin son MarioRSS 2.0